Moje dziecko idzie do szkoły

Rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w jego życiu, jak również w życiu rodziców. Ten etap, to nowe problemy i zagrożenia wpływające na rozwój dziecka. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, nowa organizacja czasu zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu dziecka i mogą mieć wpływ na jego zdrowie i prawidłowy rozwój. Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka i umiejętne postępowanie może zapobiec lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na młody organizm.
Rolą dorosłych jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych u dzieci – pisze dr n. med. Andrzej Trybusz – Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Warto podnosić swój poziom wiedzy na temat elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz wierzyć w słuszność podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny wydał nawet broszurę, która pomoże w przygotowani siebie i dziecka do nowego etapu, jakim jest rozpoczęcie przez nie nauki w szkole.